Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Våra åtgärder mot skatteflykt

Att rika människor gömmer pengar i skatteparadis är helt oacceptabelt. Den svenska modellen bygger på att alla som jobbar också betalar skatt. Genom skattsedeln bekostar vi mycket av det som ligger till grund för vår samhällsgemenskap så som skola, försvar, pension och polis.

– Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för världens länder, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringens åtgärder mot skatteflykt

 1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
 2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
 3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
 4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
 5. Stärk arbetet mot momsbedrägerier
 6. Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt
 7. Förstärk Skatteverkets resurser
 8. För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
 9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
 10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete

Uppdaterades senast: