Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler ambulanshelikoptrar för tryggare vård

För att öka tryggheten i hela landet vill vi investera en halv miljard kronor per år i en förstärkt ambulanssjukvård med fler ambulanser – både på land och i luften. Vi prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

Mer jämlik vård över hela landet

Idag varierar tillgången till ambulanshelikoptrar mellan olika landsting och regioner. Det innebär att det kan ta lång tid att komma till kvalificerad vård om du befinner dig på fel ställe när du drabbas.

Vårt mål är att den genomsnittliga responstiden vid så kallade prio 1-larm ska vara högst en kvart i hela Sverige.

Höjd ambitionsnivå

Du ska känna dig trygg med att kunna komma till vården snabbt när du verkligen behöver det. Därför vill vi bygga ut och stärka ambulansverksamheten generellt.

På landsbygden innebär det större täckning av ambulanshelikoptrar och i storstadsområdena kan satsningen exempelvis användas till psykiatriska akutbilar som kan svara på larm om självmords­hot och om akuta psykiatriska problem.

Satsningen i korthet

  • Socialdemokraterna vill förstärka ambulanssjukvården med 250 miljoner kronor 2019 och därefter 500 miljoner kronor per år.
  • Socialdemokraterna sätter upp ett nytt mål: den genomsnittliga responstiden på prio 1-larm får inte vara längre än 15 minuter i genomsnitt.
  • Ambulanssjukvården ska stärkas generellt. I storstadsområdena kan satsningen till exempel användas till psykiatriska akutbilar som kan svara på larm om akuta psykiatriska problem.

Uppdaterades senast: