Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Språkkrav för snabbare integration

– Om man inte talar tillräckligt bra svenska så ska man också ha skyldighet att delta i SFI för att man ska kunna få ett jobb och tjäna pengar och betala skatt, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson till TT.

Fler nyanlända måste jobba

Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten minskat tydligt och över 250 000 fler människor har kommit i arbete. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land.

Men vi socialdemokrater nöjer oss inte så. Fler nyanlända måste in i arbete.

Regeringen har tidigare sett till att få på plats utbildningsplikt för nyanlända. Det innebär att den som är nyanländ och inte har tillräcklig utbildning för att få ett jobb måste in i utbildning för att få statlig etableringsersättning.

Språket är nyckeln

Att kunna svenska språket är många gånger nyckeln till arbetsmarknaden, och därför vill vi nu göra det ännu tydligare att den som inte kan tillräckligt bra svenska ska lära sig det för att bättra på sina chanser att hitta ett jobb.

Därför vill Socialdemokraterna att försörjningsstödet (i folkmun socialbidrag) ska komma med tydligare krav. Den som inte kan nog bra svenska ska ha en skyldighet att delta i SFI.

– Jag vill säkerställa att också de personer som går på försörjningsstöd ska ta samma ansvar för att göra sig anställningsbara, sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson till TT.

Det här har vi gjort för att få fler i arbete

  • Avskaffat vårdnadsbidragen.
  • Infört en utbildnings­plikt som innebär att nyanlända som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, måste söka och ta del av utbildning.
  • Satt på plats ett nytt regelverk som innebär att alla arbetssökande måste ta aktiv del av insatser som ökar chanserna att få ett arbete – annars blir man av med sin ersättning.

Uppdaterades senast: