Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vårbudget 2018

I vårbudgeten prioriterar regeringen att öka tryggheten och att göra välfärden och integrationen bättre, framför stora skattesänkningar för de rikaste. Budgeten som idag lämnas över till riksdagen är ytterligare ett led i det trygghetsprogram som Socialdemokraterna är mitt uppe i att lansera.

Prioriterar ökad trygghet

– Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ett axplock av våra satsningar

  • 970 miljoner extra till vården – för mer personal, ökad tillgänglighet och kortare köer, trygghet för den som skrivs ut från sjukhus och ny teknik i äldreomsorgen.
  • Ännu mer pengar till Polisen – för att möjliggöra bättre utrustning och bättre verksamhet. Mer pengar till Tullen – för att stoppa införsel av vapen och knark vid våra gränser.
  • Sommarjobb till fler ungdomar – upp till 10 000 fler sommarjobb ute i kommunerna, för att fler ungdomar ska få känna känslan av att ha tjänat sina egna pengar.
  • Satsningar på att få fler utrikesfödda i arbete – genom fler extratjänster, bättre SFI, utbildningsinsatser till utrikesfödda kvinnor.
  • Mer pengar till försvaret – för att rusta Sverige mot cyberangrepp.

Listan är ett axplock av satsningar från både den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Läs mer om vårbudgeten på regeringen.se.

Uppdaterades senast: