Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Långsiktig inriktning för cancervården

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Det är en uppdatering av den nationella cancerstrategin och handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

Cancervården ska stärkas

Vi går till val på ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska du ska känna dig trygg i att du får bra vård när du behöver den, oavsett vem du är eller var du bor.

Cancervården är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Under perioden 2015-2018 har vi genomfört en cancersatsning med en halv miljard kronor årligen, bland annat för att införa så kallade standardiserade vårdförlopp i cancervården för att göra vården mer jämlik och korta väntetiderna. Sedan tidigare har vi även presenterat en förnyad satsning på en halv miljard kronor om året under nästa mandatperiod.

– Vi måste ha fokus på hela vårdkedjan och inte bara enstaka delar av att upptäcka och behandla cancer. Dessutom slår vi fast ett tydligt mål om att få bort alla onödiga väntetider från cancervården. Det handlar om patienternas trygghet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Om det nya beslutet

 • Regeringen genomförde under våren 2017 ett brett rådslag med nationella aktörer, bland annat patientorganisationer, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter. Beslutet om den långsiktiga inriktningen grundar sig på rådslaget.
 • Den långsiktiga inriktningen fokuserar på hela vårdkedjan, från förebyggande arbete till screening till diagnos, genom behandling och inte minst rehabilitering. I takt med allt fler överlever sin cancerdiagnos växer behovet av insatser kopplat till rehabilitering.
 • Barncancervården lyfts fram som ett område i behov av insatser.
 • Flera långsiktiga mål slås fast, bland annat om en cancervård fri från onödiga väntetider.
 • Regeringen beslutade i samband med detta också om tre myndighetsuppdrag:
  1. Socialstyrelsen ska hämta in den senaste forskningen om arbetet med cancerscreening i andra länder, samt se över sin modell för att införa screeningprogram.
  2. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska se hur man bättre kan använda digital teknik inom cancervården.
  3. Försäkringskassan ska lämna förslag på hur man kan underlätta för den som är cancersjuk att komma tillbaka till arbetslivet.

Uppdaterades senast: