Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vinstjakten i välfärden – så går vi vidare med frågan

Den 7 juni röstade SD och de övriga högerpartierna nej till vårt förslag om att stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen. Men vi ger oss inte. Valet 2018 kommer att bli en folkomröstning om svensk välfärd. Därför presenterar vi nu ytterligare förslag som vi går till val på i frågan om att stoppa vinstjakten i skolan.

Våra förslag för att stoppa vinstjakten i skolan

Kraftig begränsning av vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter
Vi måste sätta stopp för en utveckling där skolor sätter glädjebetyg, där det sker en ökad sortering av elever utifrån föräldrarnas bakgrund och där skolor plötsligt kan läggas ner när riskkapitalister tappar intresset. Vi vill sätta stopp för vinstjakten i skolan. Vi vill kraftigt begränsa vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan.

Stopp för nya vinstdrivande skolor
Fram tills att vinstjakten är stoppad och vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan kraftigt begränsats vill vi dessutom sätta stopp för nya vinstdrivande skolor. Samtidigt vill vi underlätta etableringen av idéburna skolor. Marknadskrafterna ska inte längre ges fritt spelrum i skolan.

För att motverka marknadsstyrningen i skolan vill vi dessutom införa följande:

Gemensam antagning till alla skolor
Elever ska kunna välja skola – men skolor ska inte kunna välja elever. Skolvalet måste bygga på att alla som vill välja skola också har en reell möjlighet att göra det. Socialdemokraterna vill slopa kötid som urvalskriterium till fristående skolor och införa en gemensam antagning för både fristående och kommunala skolor. Det är orimligt att föräldrar ska behöva sätta sitt barn i kö redan på BB för att barnet ska ha en chans att komma in på populär fristående skola. Familjer ska heller inte behöva skicka in separata ansökningar till varje skola som man är intresserad av.

Ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov
En rak skolpeng som följer med varje elev oberoende av vilka förutsättningar de har är varken rättvist eller kostnadseffektivt. Vinstdrivande skolor överkompenseras ibland ekonomiskt i förhållande till sina mer studievana och självgående elever, vilket då skapar utrymme för stora vinster. Socialdemokraterna vill göra om systemet med skolpeng så att de resurser en skola får speglar de faktiska behov som deras elever har.

Förbud mot skolreklam
Marknadsföring av verksamhet som bedrivs enligt skollagen behöver regleras och information inför skolval ska vara saklig och kontrollerbar. Elever ska fatta beslut om vilken skola de vill gå på med hjälp av saklig information och kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Elever ska inte lockas till skolor med otillbörlig reklam, erbjudanden om gratis datorer eller lunchkuponger. Rektorer ska vara pedagogiska ledare – inte säljare.

Fortsatta krafttag mot glädjebetygen
Betygen ska spegla vilka kunskaper man har – inte vilken skola man går på. Studier har visat att vinstdrivande friskolor sätter högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor. För att komma till rätta med glädjebetygen krävs därför ett stopp för vinstjakten. Socialdemokraterna har i regeringsställning knutit resultaten på de nationella proven hårdare till betygssättningen och beslutat att proven ska skrivas anonymt och rättas av någon annan än den undervisande läraren. Vi har också tillsatt en betygsutredning. Vi kommer fortsätta att ta krafttag mot glädjebetygen.

Uppdaterades senast: