Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utökad statlig service i hela landet

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska statlig service finnas i hela landet. Därför presenterar vi idag ett förslag för att stärka den statliga närvaron runt om i landet och öppna 55 nya servicekontor de kommande fyra åren.

55 nya servicekontor

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden omlokaliserat 20 myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och ökat den statliga servicen genom 10 nya servicekontor.

Nu vill vi socialdemokrater fortsätta att utveckla politiken för att alla ska känna trygghet i att statlig service finns tillgänglig i hela landet. Det bygger i grunden på att hela Sverige ska hålla ihop och att det måste finnas en sammanhållning i samhället.

– Ingen ska känna sig övergiven av staten. Personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden ska man kunna få i hela vårt land och särskilt på landsbygden, säger Stefan Löfven.

Genom att erbjuda service för fler myndigheter på ett och samma kontor och ha servicekontor på fler platser i landet säkras och förstärks den lokala statliga servicen för flertalet av Sveriges största myndigheter.

Om förslaget

Utökad statlig service med 55 nya servicekontor i hela landet
Staten behöver utöka sin närvaro och service i både utsatta områden, på mindre orter och på landsbygden som idag saknar servicekontor samt i storstäderna där det idag är högt tryck med långa köer och väntetider. Socialdemokraterna välkomnar Serviceutredningens förslag om 27 nya kontor men vi socialdemokrater vill satsa ännu mer på landsbygden. Därför föreslår vi att ytterligare 28 servicekontor ska öppna, varav majoriteten av dessa ska vara i mindre orter på landsbygden. Sammantaget kommer det då att finnas 168 servicekontor i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska ingå i servicekontorsorganisationen
Arbetsförmedlingen är, precis som de andra myndigheterna som ingår i servicekontorssamverkan, en stor myndighet som är viktig för många medborgare och företag. De som besöker och behöver personlig hjälp av Arbetsförmedlingen är i stor utsträckning samma grupper av personer som besöker servicekontoren. Det handlar till exempel om nyanlända, personer med vissa funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, långtidsarbetslösa och de som är ekonomiskt utsatta.

Passfunktion läggs till vid de orter som saknar passhantering
Av alla 168 platser där det idag finns eller föreslås ett servicekontor saknar 53 platser passfunktion. Man ska inte behöva åka tiotals mil eller köa i många timmar för att få hjälp med vardagliga myndighetsärenden såsom passhantering. Därför vill Socialdemokraterna lägga till en passhanteringsfunktion på deltid så att man kan ansöka om och hämta ut ett pass på de här 53 servicekontoren.

På följande orter föreslås nya servicekontor (PDF) Pdf, 92.6 kB.

Uppdaterades senast: