Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Högre pensioner för vanligt folk

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd. Vi går till val på att stärka den allmänna pensionen och sätter nu upp målet att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen.

Vi går till val på höjd pension

Sverige står inför en folkomröstning om välfärden. Att kunna gå i pension efter ett långt arbetsliv är något som många ser fram emot. Men om inget görs kommer allt fler i framtiden se att pengarna inte räcker till. På grund av att avgifterna har varit för låga och att vi lever allt längre har pensionen som andel av slutlönen successivt sjunkit.

Vi sätter nu upp målet att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. För att nå målet krävs ett stegvis längre arbetsliv men även högre avgifter.

– Alla som har jobbat ett helt liv har rätt till en bra pension, inte bara höginkomsttagare som kan spara privat eller har en bra tjänstepension. Nu riskerar många pensionärer att bara få runt hälften av slutlönen i pension i framtiden. Så ska vi inte ha det i Sverige, säger partiordförande Stefan Löfven.

Socialdemokraterna har tidigare slagit fast att den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas helt till 2020, att garantipensionen och bostads­tillägget ska höjas och att den som har slitit ett helt liv med låg lön ska få höjd pension med upp till 600 kronor i månaden genom ett nytt tillägg till pensionssystemet.

Vad har vi gjort för Sveriges pensionärer?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sänkt skatten för 1,7 miljoner pensionärer och tagit bort pensionärs­skatten helt för alla med inkomster upp till 17 000 per månad.

Det allmänna tandvårdsbidraget har dubblats för alla över 65 år, bostadstillägget har höjts och besök i öppenvården är nu avgiftsfritt för alla över 85 år. Men mer behöver göras och därför vill vi stärka den allmänna pensionen.

Ett mer robust pensionssystem

I den ursprungliga pensionsöverenskommelsen från 1994 bestämdes att pensionsavgiften skulle ligga på 18,5 procent av lönen, men efter justering blev den i praktiken 17,21 procent. Socialdemokraternas utgångspunkt är att återställa avgiften till vad den var tänkt att vara genom att höja ålderspensions­avgiften. Det skulle för en genomsnittspensionär ge över 1 000 kronor mer i pension per månad i dagens penningvärde.

Förstärkningen ger både höjda pensioner på sikt och ett mer robust pensionssystem direkt eftersom risken minskar för att den så kallade bromsen behöver slå till och sänka pensionerna om samhälls­ekonomin blir sämre.

– Det här ökar tryggheten för både dagens och framtidens pensionärer. Sverige står inför en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater vill bygga ett starkt samhälle som kan ge vanligt folk en rimlig pension och en bra välfärd, säger Magdalena Andersson.

Uppdaterades senast: