Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stöd till lantbrukarna i torkan

Det starka samhället ska alltid finnas där när det behövs som mest. Med anledning av den svåra torkan kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen att ge drabbade lantbrukare statligt ekonomiskt stöd för att klara krisen genom ett nationellt stödpaket på drygt 1,2 miljarder kronor.

Miljardpaket till krisdrabbade lantbrukare

Sommarens extrema torka har lett till allvarliga konsekvenser för det svenska lantbruket. Med anledning av det har den socialdemokratiskt ledda regeringen, i nära dialog med bransch och näring, genomfört ett antal insatser för att förbättra lantbrukarnas situation.

– Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Med regeringens nationella krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor ger vi lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Stödpaketet i korthet

400 miljoner kronor för att stärka böndernas likviditet
Foderbristen riskerar att innebära höga kostnader för lantbrukare som tvingas importera eller köpa dyrt grovfoder. Foderbristen kan också leda till att djur behöver slaktas i förtid. För att motverka detta scenario och stärka lantbrukarnas likviditet skjuter regeringen till 400 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018.

60 miljoner i nedsatt kontrollavgift för slakterierna
Djurproducenterna stärks också indirekt genom att slakteriavgifterna föreslås sänkas med 60 miljoner under 2018.

760 miljoner kronor för ytterligare åtgärder 2019
Under 2019 tillkommer stödåtgärder på 760 miljoner kronor. Utformning av åtgärderna kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Övriga åtgärder som vidtagits eller är under utredning

  • Den 13 juni togs beslut om att medge undantag från vissa skörderegler. Det har lett till att viss mark med foder har kunnat skördas tidigare än vanligt.
  • I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för Länsstyrelsen att göra undantag vid avvikelser från skötselvillkoren i varje enskilt fall och därigenom ge klartecken för att skörda marker som annars inte får skördas.
  • Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Dock måste en ansökan om detta skickas in till Jordbruksverket först.
  • Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.
  • Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde. Det handlar om att få tillstånd att använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.
  • Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: