Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Samarbete för att stoppa bränderna

Just nu pågår flera stora skogsbränder i landet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen följer utvecklingen noga och har ständig kontakt med berörda myndigheter. Svensk räddningstjänst genomför storartade insatser för att skydda människor, egendomar och skog.

- Jag vill tacka alla brandmän, räddningstjänsten, hemvärnet, MSB, övriga myndigheter och inte minst alla de frivilliga som just nu gör sitt yttersta för att bekämpa bränderna och understödja i arbetet. Ni gör hjälteinsatser i detta svåra läge. Jag tänker också på alla de människor som fått lämna sina hem eller väntar på besked om att evakueras och är oroliga för hur läget ska utveckla sig, säger statsminister Stefan Löfven.

Kommunerna har ansvar för brandbekämpningen och MSB stödjer räddningstjänsten med material för att hantera den mycket tuffa situationen. MSB har även efterfrågatbrandbekämpningsflygplan från andra europeiska länder.

I nuläget:

  • Bistår Norge med helikoptrar för brandbekämpning. Det har ställts ytterligare förfrågan till Norge, Danmark och Finland om fler helikoptrar.
  • Har italienska flygplan anlänt till Sverige. MSB har efterfrågat ytterligare förstärkning från EU i form av helikoptrar för brandbekämpning. Utöver flygresurser från andra länder bistår nationella aktörer med resurser, exempelvis ställer Försvarsmakten upp med helikoptrar.

Åtgärder för starkare skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar:

  • Regeringen har förstärkt SOS Alarm med 111 miljoner kronor per år under 2018–2020 för att förkorta svarstiderna till nödnumret 112.
  • Regeringen har gjort det möjligt att skicka Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via SMS till människor som befinner sig på en krisdrabbad plats. Tidigare var det endast möjligt att skicka SMS till mobiltelefoner som var registrerade på platsen. Lagen trädde i kraft 1 juli 2017.
  • Regeringen har tillsatt en utredning för en mer likvärdig, effektiv och säker kommunal räddningstjänst. Utredaren har bland annat föreslagit åtgärder för att förbättra rekryteringen av deltidsanställda brandmän och att förstärka räddningstjänstens arbete under omfattande räddningsinsatser, t.ex. stora skogsbränder. Utredningens förslag remitteras just nu.
  • Regeringen har ökat MSB:s anslag med 34 mnkr för räddningstjänst och befolkningsskydd inom ramen för civilt försvar. MSB har bl.a. förstärkt utbildningen för brandmän och tagit fram en ny grundutbildning för deltidsbrandmän. Antalet utbildningsplatser har ökat från två till åtta platser i landet.
  • Under våren har alla svenska hushåll få en skrift om förberedelser inför olika kriser eller i värsta fall höjd beredskap. Vi ska öka kunskapen om hur man kan förbereda sig, stärka hemberedskapen och därmed öka tryggheten.

Uppdaterades senast: