Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nytt S-förslag: Fler bostäder till unga

Många unga tvingas idag tacka nej till såväl jobb som studier av den enkla anledningen att man inte får tag i ett vettigt boende. Det beror framförallt på att det fattas hyresrätter med rimliga hyror, och så kan vi givetvis inte ha det. I det starka samhälle vi vill bygga är bostaden en social rättighet. Därför presenterar Socialdemokraterna nya förslag för att få fram fler lägenheter till unga.

Socialdemokraterna föreslår:

En ny boendeform – ungdomsbostäder – ska införas
På samma sätt för studentboenden vill vi göra det möjligt att bygga små lägenheter riktade till unga som arbetar.

Minskade byggkrav för att kunna bygga riktigt små lägenheter
Vi vill ytterligare minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbetar. Regelverket ska ändras så att det går att bygga fullutrustade och fullt fungerande lägenheter på ner till 20 m2. Det kan handla om lägre bullerkrav men också om att se över de allmänna kraven vad gäller storlek på kök och badrum.

Ökat stöd till studentbostäder och ungdomsbostäder
Regeringens investeringsstöd för fler hyresrätter ges idag till vanliga hyresrätter och studentbostäder. Vi föreslår nu att stödet för studentbostäder och lägenheter för unga höjs till minst 7 100 kronor per kvadratmeter.

Typhus för studentbostäder
Typhus och serietillverkade hus är effektivt för att få ner byggkostnader och öka byggtakten. Statliga Akademiska Hus har redan ett pågående uppdrag att bygga tusentals nya studentbostäder. De bör ta fram typhus för studenter i enlighet med de lägre krav vi föreslår, i samverkan med andra aktörer (liknande SABOs Kombohus). Detta kommer även att kunna användas av andra i syfte att få ned byggkostnaderna.

Kompiskontrakt
Socialdemokraterna på kommunal nivå kommer att ta fram lösningar för kompiskontrakt; tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans. Det ökar möjligheten för unga att dela ansvar och boendekostnader gentemot hyresvärden och på så vis få ett första boende med tryggt kontrakt. En utredning ska titta närmare på hur kompiskontrakt kan främjas och hur eventuella juridiska hinder kan tas bort.

Uppdaterades senast: