Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

3 miljarder för vård i tid och kortare köer

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det starka samhället och för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Därför går vi till val på att satsa ytterligare 3 miljarder kronor på att korta vårdköerna.

Vård i världsklass – men för långa köer

Svensk sjukvård håller väldigt god medicinsk kvalitet, rentav världsklass. Men det räcker inte. Var tredje patient får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller behandling, och var fjärde får vänta för länge på besök i specialistvården. Detta är oacceptabelt och är inte värdigt en stark välfärdsstat som vår. Därför skjuter socialdemokraterna till ytterligare 3 miljarder kronor för vård i tid.

Förslaget i korthet

  • Ytterligare 3 miljarder kronor skjuts till för att alla ska få vård i tid och korta köerna i vården.
  • En generalplan för vård i tid tas fram gemensamt av regeringen och landstingen för att kapa vårdköerna långsiktigt, strukturellt och hållbart. Två miljarder betalas ut direkt när planen är klar, resten när resultaten gemensamt kan visas. Vi kommer att ställa tydliga krav på att landstingen gör det vi är överens om och faktiskt får bukt med vårdköerna.

De tre vård-i-tidmiljarderna ska huvudsakligen fokusera på:

1. Vårdens personalförsörjning

Vi vet att personalbrist är den största orsaken bakom vårdköerna, det leder till stängda vårdplatser.

Nu måste landsting och stat hjälpas åt för att se till att vården är en arbetsplats där fler vill arbeta.

2. Effektiviserade vårdprocesser

För att ingen ska fastna mellan olika instanser behöver vi utveckla vården runt varje patient, vårdprocesser och samarbete mellan olika sjukhus och landsting. Dessutom ska alla patienter ha rätten till en fast läkarkontakt som har det övergripande ansvaret för patientens vård.

3. Bättre vård för dem med stora vårdbehov

Våra multisjuka äldre och personer med flera kroniska sjukdomar behöver få samlad hjälp – inte skickas mellan olika vårdgivare för hjälp med olika diagnoser. Effektiva lösningar för dem med störst vårdbehov gynnar alla andra patienter också, eftersom det lättar på trycket på vården.

Uppdaterades senast: