Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

Valet är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.

En veckas extra ledighet per år

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring.

Nu vill vi ta nästa steg. Socialdemokraterna går därför till val på en extra veckas ledighet för Sveriges föräldrar att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart.

Förslaget i korthet:

  • Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet per år för föräldrar. En familjevecka. Föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.
  • Den som är ensam vårdnadshavare får 10 dagar.
  • Förslaget är en del av vårt valmanifest 2018 Pdf, 640.3 kB, öppnas i nytt fönster..

 

Den goda ekonomin ska komma alla till del

Vi har de senaste fyra åren vänt budgetunderskott till överskott, minskat arbetslösheten och betalt av på statsskulden, samtidigt som vi investerat i välfärden. Vi vill att Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del, för oss går det före skattesänkningar för rika.

Vi socialdemokrater har alltid prioriterat bygget av det starka samhället framför skattesänkningar för de som har mest. När tiderna förändras behöver välfärden hänga med. Därför har vi socialdemokrater genom åren infört längre semester, pappamånader, maxtaxa i förskolan och höjda barnbidrag. Nu tar vi nästa steg genom att ytterligare underlätta för föräldrar som jobbar.

Vi har en generös föräldraförsäkring, en förskola som alla har råd med och utbyggd fritidsverksamhet. Men trots detta ser vi ändå att risken för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är högre bland föräldrar som jobbar än i andra grupper. Många föräldrar får inte tiden att gå ihop, vissa känner sig till och med tvungna att gå ner i arbetstid. Det är inte hållbart. Därför vill vi nu underlätta ytterligare för föräldrar som jobbar.

För många löntagare är det svårt att ta ledigt under skollov och studiedagar. Inte minst för ensamstående och i yrkesgrupper där man inte kan ta ledigt hur som helst.

En planeringsdag på förskolan eller att tonåringen sitter ensam hemma på lovet betyder ofta extra stress för föräldrarna.

Fakta om förslaget

Vad förväntas förslaget kosta? 5,4 miljarder.

Kommer ni att kompensera arbetsgivare för vikariekostnader? Precis som vid t ex föräldraledighet så kommer arbetsgivarna inte ha lönekostnader för den tid då föräldern är ledig. Och precis som vid föräldraledighet föreslås därför ingen kompensation här heller.

Är det här en extra veckas semester? Det är en extra veckas ledigt, men inte regelrätt semester eftersom den riktar sig till föräldrar som kan ta ut ledigheten när deras barn har lov eller studiedagar.

Vilken ersättningsnivå kommer det att vara? Vi har tittat på att justera lagen om tillfällig föräldrapenning men det kan också finnas andra lämpliga sätt. Skulle det utformas på det sättet, innebär det alltså att man får samma ersättning som vid en VAB-dag.

Får man en vecka per barn? Nej, det här förslaget innebär en vecka extra ledighet för varje förälder som har barn mellan 4 och 16 år. Den som är ensam vårdnadshavare får 10 dagar.

Kan man ta ut ledigheten samtidigt? Ja.

Stjärnfamiljer då? Tanken är att det är fem dagar per vårdnadshavare som gäller.

Varför från 4 år? Vi kan se att under barnets första år använder man föräldraförsäkringen för att kunna täcka upp för när barnen inte kan vara på förskola.

Uppdaterades senast: