Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna föreslår stopplag för OPS i sjukvården

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att vårdens pengar ska gå till vård, inte till dyra upphandlingar och stora konsultnotor – som i turerna kring Nya Karolinska. För att NKS-haveriet inte ska upprepas någon annanstans vill vi sätta stopp för fler OPS-lösningar i svensk sjukvård.

Nej till ideologiskt drivna NKS-experiment

Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS-lösning i svensk sjukvård – en finansieringsmodell som drevs igenom av den styrande alliansen i Stockholms läns landsting. Förutom skenande kostnader för byggnation och drift har det handlat om vidlyftiga konsultarvoden med bristande underlag, personer i centrala beslutspositioner som riskerar att vara jäviga, en pågående undersökning av advokatbyrå där polisanmälan ännu inte uteslutits, risker för patientsäkerheten och växande vårdköer i kaoset efter omorganisationen.

– Det är helt orimligt att svenska skattepengar går till att bygga ett sjukhus som är dyrare än Wembley i London, Burj Khalifa i Dubai och lyxhotellet Bellagio i Las Vegas. Skattebetalare måste kunna lita på att offentliga medel används på bästa sätt. Därför behövs en stopplag för OPS i sjukvården, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna säger nej till fler ideologiskt drivna NKS-experiment och går till val på att införa en stopplag för OPS i sjukvården.

Förslaget i korthet

  • Genom en stopplag för OPS inom sjukvården vill vi förhindra fler NKS-affärer framåt och på så sätt säkerställa att vårdens pengar går till vård.
  • Privat finansiering för att kunna genomföra offentliga investeringar i Sverige är inte motiverat. Det eftersom den högre kostnad som det innebär inte kan uppvägas av högre nyttor än de som fås genom vanlig offentlig finansiering och upphandling. Av samma anledning finns ingen anledning för att använda OPS i Sverige för att försöka uppnå andra fördelar eller effektivitetsvinster.
  • En stopplag kan förhindra att ideologiska skygglappar skymmer sikten för hur skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt.

Vad har Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Tillsatt utredning för att utreda offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll.
  • Förbjudit försäljning av välfärdsverksamheter till underpris.

Uppdaterades senast: