Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Efter valet – detta har hänt

Socialdemokraterna gick till val på att bryta blockpolitiken. Stefan Löfven har sedan han tillträdde som partiordförande klargjort att han eftersträvar mer av samarbete i mitten av svensk politik. På den här sidan håller vi dig uppdaterad kring regeringsbildningen. Sidan uppdateras löpande.

Läs den debattartikel om regringsfrågan som Stefan Löfven skrev innan valet på dn.se -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan valet har följande hänt

9 september

 • I valet 2018 blir de rödgröna återigen större än Alliansen, och Socialdemokraterna blir än en gång största parti med god marginal.
 • Stefan Löfven meddelar att han sitter kvar som statsminister – men att Sverige nu skulle behöva blocköverskridande regeringssamarbete och att regeringen under tiden av parlamentarisk osäkerhet i praktiken kommer att verka som en övergångsregering.

24 september

 • Allianspartierna och Sverigedemokraterna frångår riksdagens praxis genom att välja moderaten Andreas Norlén till talman. Det vanliga har varit att talmannen kommer från antingen största parti eller största partikonstellation. Nu väljs istället en talman från det mindre blocket och det näst största partiet tack vare stöd från Sverigedemokraterna.

25 september

 • Allianspartierna och Sverigedemokraterna gör återigen gemensam sak och röstar bort Stefan Löfven från statsministerposten.
 • S-Mp regeringen blir formellt en övergångsregering.

2 oktober

 • Talmannen ger moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att undersöka sina möjligheter att bilda regering. Kristersson får två veckor på sig.

14 oktober

 • Ulf Kristersson ger upp sina försök att bilda en regering bestående av allianspartierna. Anledningen är att Centerpartiet och Liberalerna inte vill medverka i en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
 • Kristersson presenterar ett alternativt upplägg där en mindre allianskonstellation bildar regering men ändå driver hela alliansens politik. C, L och SD meddelar att de skulle rösta nej till ett sådant förslag om det blev omröstning.

15 oktober

 • Stefan Löfven får två veckor på sig av talmannen att undersöka sitt stöd för att bilda regering.

29 oktober

 • Stefan Löfven meddelar att det i nuläget saknas förutsättningar för honom att bilda regering, men påpekar samtidigt att han står till fortsatt förfogande om det utvecklas ett intresse för förhandlingar om andra konstellationer som bryter blockpolitiken.

30 oktober

 • Talmannen bjuder in partiledarna för S, M, C, Kd, L och Mp till samtal i olika gruppkonstellationer i hopp om att hitta en väg framåt i processen.

5 november

 • Talmannen meddelar att han nästföljande måndag (den 12 november) tänker nominera Ulf Kristersson till statsminister.

12 november

 • Talmannen meddelar att han lägger fram Ulf Kristersson som förslag till statsminister för riksdagen, samt att Ulf Kristersson avser att bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna. Förslaget ska prövas av riksdagen den 14 november klockan 09.00.

14 november

 • Riksdagen förkastar talmannens förslag på Ulf Kristersson som statsminister, med 195 nej-röster mot 154-ja röster.

15 november

 • Eftersom ingen ny regering har tillträtt lämnar övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen.
 • Talmannen ger Centerpartiets ledare Annie Lööf uppdraget att under en vecka sondera förutsättningarna för en regering.

22 november

 • Annie Lööf meddelar att hon ger upp sina försök att bilda regering. Därmed går frågan tillbaka tillbaka till talmannen.

23 november

 • Talmannen meddelar att han tänker nominera Stefan Löfven till statsminister.
 • Omröstningen om Löfven som statsminister kommer sannolikt att ske den 5 december.

28 november

 • Det står klart att både Annie Lööf och Jan Björklund är beredda att släppa fram Stefan Löfven som statsminister – under förutsättning att deras partier får igenom en rad sakpolitiska krav.

2 december

 • Talmannen meddelar att Stefan Löfven får mer tid att försöka få ihop ett regeringsunderlag.
 • Nomineringen av Löfven till statsminister skjuts upp till onsdagen den 5 december.

4 december

 • Talmannen meddelar att Stefan Löfven får ytterligare mer tid att få ihop ett regeringsunderlag. Orsaken är att skarpa förhandlingar i regeringsfrågan nu inletts mellan S, Mp, C och L.
 • Fredagen den 10 december ska Stefan Löfven rapportera till talmannen kring hur processen går.

10 december

 • Annie Lööf annonserar att Centerpartiet inte kommer att släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

12 december

 • Talmannen nominerar Stefan Löfven till statsminister, trots att allt pekar på att Löfven inte kommer att släppas igenom. Omröstningen sker på fredagen den 14 december.

14 december

 • Riksdagen röstar nej till Stefan Löfven som statsminister.

19 december

 • Talmannen meddelar att en tidplan fastställts för den fortsatta regeringsbildningsprocessen. En tredje statsministeromröstning (och en fjärde, om det skulle behövas) kommer att äga rum i riksdagen den 16 respektive 23 januari.
 • Om riksdagen röstar nej till de statsministerkandidater som då förslås så utlyses extra val.

11 januari

 • S, C, L och MP presenterar en gemensam överenskommelse tryggar att Sverige kan styras. Överenskommelsen bygger på både sakpolitik och budgetsamarbete och ger förutsättning för Stefan Löfven att leda en regering.

14 januari

 • Vänsterpariet vilkorar sitt stöd till S, C, L MP:s överenskommelse.
 • Talmannen ger Stefan Löfven lite utökad tid att förankra sitt regeringsalternativ, och skjuter på tredje statsministeromröstningen till fredagen den 18 januari.

16 januari

 • V meddelar att de kommer att släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Uppdaterades senast: