Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

”Underskatta aldrig kraften i det socialdemokratiska partiet”

INTERVJU. Varför gick valet som det gick? Och vilken är egentligen förklaringen till Socialdemokraternas lyckade slutspurt? För att få rätsida på detta har vi pratat med den som kan frågorna bäst, nämligen partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Fortsatt full rulle

Lena Rådström Baastad är en erfaren politiker. Men de senaste två åren har ändå inneburit en ny hemvist för hennes politiska engagemang.

Tidigare styrde den 44-åriga Vintrosabon över Sveriges sjunde största stad Örebro.

Sedan hösten 2016 är Lena Rådström Baastad en av dem som ytterst håller i trådarna i Sveriges största parti.

Och precis som man kan föreställa sig så tycks det kräva sina arbetstimmar att leda en organisation med närmare ett hundratal centralt anställda, 26 partidistrikt och 90 000 medlemmar.

Men trots ett alltjämt hektiskt schema är Lena Rådström Baastad precis lika närvarande och trevlig som alltid när vi slår oss ner för att prata.

En annorlunda valrörelse

Alla valrörelser är olika. Möjligen av det enkla skälet att tiderna förändras.

Men de brukar kretsa kring politiska sakfrågor. Om vi ska ha mer eller mindre välfärd, om hur jobben skapas, om hur vi åstadkommer mer jämlikhet.

I det avseendet var årets val annorlunda hävdar partisekreteraren.

– Sakpolitiken fick väldigt lite utrymme i det offentliga samtalet. Trots att vi var ute i flera stora välfärdsfrågor som satsningar på sjukvården och bättre pensioner så fick det inte fäste i debatten, konstaterar Lena Rådström Baastad.

Man kan beskriva det som att viktiga politiska förslag överskuggades av en djupgående – men svårdefinierad – oro över samhällsutvecklingen i stort.

Men i valrörelsens slutskede kom vändningen. Välfärden återtog en plats högt upp på dagordningen. Mycket tack vare Socialdemokraternas förslag om familjeveckan.

Men det var inte bara de fem extra lediga dagarna till Sveriges barnfamiljer som avgjorde.

Att partiet i god tid innan valet utvecklade och lade om politiken såväl rörande migration som lag och ordning skapade den trovärdighet i de hårda trygghetsfrågorna som väljarna krävde.

– Det var både rätt och nödvändigt för oss som parti att utveckla vår politik på migrations- och trygghetsområdet. Hade vi inte byggt upp ett förtroende i de frågorna så tror jag inte att vi hade få valet att till slut handla om valet mellan å ena sidan fortsatta satsningar på välfärd, och å andra sidan skattesänkningar för de som redan har mest, sammanfattar Lena Rådström Baastad.

"Det var både rätt och nödvändigt för oss som parti att utveckla vår politik på migrations- och trygghetsområdet. Hade vi inte byggt upp ett förtroende i de frågorna så tror jag inte att vi hade få valet att till slut handla om välfärd mot skattesänkningar."
– Lena Rådström Baastad

”Underskatta aldrig kraften i det Socialdemokratiska partiet”

Socialdemokraterna gjorde en imponerade slutspurt i årets valrörelse.

Enligt Lena Rådström Baastad berodde den på flera saker – men först och främst på förstklassigt lagarbete.

– Vi gjorde en fantastisk mobiliserings- och samtalskampanj. Vi lyckades genomföra över 1,7 miljoner samtal vilket visar att man aldrig ska underskatta kraften i det socialdemokratiska partiet, slår partisekreteraren fast.

Att man till slut fick valet att handla om välfärd mot skattesänkningar är en annan förklaring.

Att man hade en tydlig och konsekvent hållning gentemot SD en tredje.

Nytt för detta val var att man också aktivt granskade motståndarnas politik, vilket enligt partisekreteraren också påverkade.

– För första gången började SD:s politik att granskas – och vi stod i stor utsträckning för granskningen. Det blev jobbigt för dem när de tvingades svara på frågor kring jämställdhet, inskränkt aborträtt och förbud av dubbla medborgarskap med mera, konstaterar Lena Rådström Baastad.

Blocköverskridande – bäst för Sverige

Nu när valet är lagt till handlingarna kretsar allt kring regeringsbildningen.

Men den benhårda blockpolitikens paralyserande effekt är i det läge vi befinner oss att betrakta som total.

När det kommer till politiskt samarbete är Lena Rådström Baastad en av dem som har praktisk erfarenhet. Efter att ha styrt en av landets större kommuner i samarbete med centerpartister och kristdemokrater är partisekreteraren en stark förespråkare av breda lösningar.

– Första gången som vi fick till blocköverskridande samarbete i Örebro så fanns det en skepsis till att gå ihop med Centern och Kristdemokraterna. Andra gången, valet därpå, blev det applåder på arbetarekommunstyrelsen när jag berättade att vi hade landat i en förhandling.

Inom kort ljuder förhoppningsvis applåder av samma orsak i riksdagen.

Uppdaterades senast: