Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förslag för bättre miljö- och djurskydd i Europa

Europa, och alla medlemsstater i europeiska unionen, behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna. Samhället behöver ta ansvar för omställningarna och ska inte bygga på individuella uppoffringar. För socialdemokraterna är det viktigt att det ska vara enkelt för konsumenten att göra rätt.

Rena Europa från plast och kemikalier

Produkter som vi kommer i kontakt med varje dag utgör en stor belastning för naturen och de kan innehålla kemikalier som utgör en risk för vår egen hälsa. Att varje individ gör vad hon kan för att undvika nedskräpning och farliga kemikalier är viktigt, men det är politikens ansvar att staka en riktning mot en renare värld och säkra din hälsa.

Sex områden där vi vill att EU ska flytta fram positionerna:

1. En ny kemikaliereform, med större möjligheter att stoppa hormonstörande ämnen.

2. Vårt vatten ska bli rent från läkemedel.

3. Fler förbud mot onödiga engångsplastprodukter

4. Skynda på omställningen från plastprodukter till hållbara alternativ.

5. Stoppa spridningen av mikroplaster.

6. All plast ska vara fri från gifter och helt återvinningsbar till år 2030. 

Bättre djurskydd

I Sverige tar lantbrukarna ett stort ansvar för att djuren ska må bra. Djur ska inte lida, därför behöver vi skärpa kraven i EU så att EU:s djur får samma skydd som i Sverige. För att göra det enklare för konsumenter, som vill göra gott, att välja kött från djur som mått bra ska det vara obligatoriskt att ursprungsmärka kött och fisk på restauranger.

Fem åtgärder för ett bättre djurskydd i hela EU:

1. Obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och storkök i hela EU.

2. Korta maxtiden för transport av djur till slakt.

3. Inför särskilda regler till skydd för mjölkkor och kycklingar.

4. Minska antibiotikaanvändningen.

5. Använd kravställningen vid upphandling av produkter för att driva på förändringarna.

Uppdaterades senast: