• Hem
  • / Nyheter
  • / [2019-08-31] Bankskatt stärker försvaret

31 augusti 2019

Bankskatt stärker försvaret

Den S-ledda regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att föreslå en höjning av anslaget till försvaret med fem miljarder 2022. Förstärkningen av försvaret ska finansieras fullt ut av en bankskatt.

Överenskommelsen om den höjda budgeten för försvaret är i enlighet med Försvarsberedningens förslag och satsningen kommer att aviseras i budgetpropositionen för 2020. Finansieringen av förstärkningen av försvaret 2022 kommer att finanserias fullt ut genom en bankskatt.

I enlighet med Försvarsberedningens förslag kommer ytterligare fem miljarder kronor årligen tillföras det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden. Regeringen kommer under hösten 2020 att återkomma till riksdagen med ett försvarspolitiskt förslag, som utgår från försvarsberedningen. Målet är ett försvarsbeslut som ska kunna nå så bred uppslutning som möjligt.

Uppdaterades senaste: 24 oktober 2019