Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Det är inte mer än rätt att man ska kunna leva på sin pension!

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. I regeringens budget för 2020 levererar vi på löftet. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg.

Sänkt skatt för pensionärer i Sverige

I budgeten för 2020 går vi vidare med att sänka skatten för pensionärer. I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör totalt en miljon pensionärer i Sverige.

För en pensionär med en inkomst på 20 820 kr ger reformen 200 kr mer varje månad.

Visste du att svenska pensionärer redan innan detta i genomsnitt har 1.600 kronor mer i månaden i plånboken än när vi tillträdde som regering 2014!?

Höjt grundskydd för pensionärer som har det sämst ställt

I budgeten för 2020 höjer vi också grundskyddet för pensionärer som har det sämst ställt.

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Den föreslagna nivåhöjningen gör att personer kan ha högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift.

Så vad betyder det här beskedet i praktiken för pensionärer?

För en ensamboende kvinna med både inkomstpension och garantipension på sammanlagt 11 013 kr ger reformen 1 474 kr mer varje månad.

För den ensamboende kvinnan med en inkomst på 18 000 kr i månaden ger reformen 1 127 kr mer varje månad.

De reformer vi presenterar idag gör skillnad på riktigt i en persons ekonomi.

Riktade insatser för äldre

Regeringen satsar därutöver 950 miljoner på insatser för äldre. Medlen riktas mot kommunerna med ett brett mandat för att ge dem möjligheten att genomföra en bättre vård och omsorg.

Uppdaterades senast: