Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Reglering av vapenmagasin – en del i att komma åt gängvåldet!

Skjutvapenvåldet har utvecklats på ett mycket oroande sätt och de dödliga skjutningarna har ökat. Att stoppa gängkriminaliteten står högst upp på vår agenda. Nu ger vi polisen nya verktyg och föreslår reglering av vapenmagasin!

Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder sedan 2014 och genomför den största utbyggnaden av polisen någonsin – till 2024 ska vi ha 10 000 fler polisanställda. Under hösten har regeringen tagit fram ett 34-punktsprogram med ytterligare insatser mot gängkriminaliteten, men arbetet stannar inte där. Polismyndigheten behöver ges ännu fler verktyg för att stoppa gängskjutningarna.

- Polisen ska ha kraftfulla verktyg för att komma åt gängvåldet. Att de ibland behöver ge tillbaka vapenmagasin är inte acceptabelt. Därför skärper vi nu lagen. Precis som vi ska ha registrering av kontantkort, så att kriminella inte kan kommunicera anonymt, ska vi ha reglering av vapenmagasin så att de inte kan gå runt med vapen, säger Mikael Damberg (S), inrikesminister.

Idag är vapenmagasin helt oreglerade. Det innebär att om ett vapenmagasin påträffas i ett kriminellt nätverk kan det hända att magasinet inte kan beslagtas. Det kan också hända att om det omhändertagits så måste polisen lämna tillbaka vapenmagasinet till den kriminelle.

Polisen bedömer att en reglering som omfattar alla löstagbara magasin oavsett storlek och kapacitet har potentialen att på ett tydligt sätt förbättra polisens möjligheter att stoppa illegalt användande av skjutvapen. Med en sådan reglering skulle Polisen regelmässigt kunna beslagta de löstagbara magasin som påträffas hos de kriminella och vi kan på så sätt förhindra illegalt användande av vapen. Den möjligheten måste vi ge polisen.

Med en reglering av alla löstagbara magasin kan, redan under nästa år en gängmedlem dömas upp till 6 månaders fängelse om personen påträffas med ett vapenmagasin.

Hur påverkas sportskyttar och jägare?

Detta innebär – och detta är viktigt – att jägare och sportskyttar som har tillstånd att inneha sina vapen för skjutning inte kommer att behöva söka tillstånd för sina magasin så länge magasinen är avsedda för samma ändamål som vapnet t.ex. jakt eller målskytte. Dessa legala vapenägare som har tillstånd till att inneha vapen kommer alltså per automatik också ha tillstånd att inneha magasinet.

Uppdaterades senast: