Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi inleder en integrationsoffensiv

Sverige är byggt på plikt och rätt. Det är grunden för vårt välfärdssamhälle. Det innebär att du har skyldigheten att lära dig språket och aktivt bidra till samhället. Då har du också rätten till utbildning eller insatser som leder till arbete.

Stefan Löfven

Brister i integrationen är ett samhällsproblem och har varit under lång tid. Människor som beviljats asyl i vårt land ska snabbt komma in i samhällsgemenskapen genom att lära sig språket, komma i arbete och bidra till vår gemensamma välfärd.

Viktiga principer och värderingar i vårt arbete med integrationen är de som alltid varit viktiga i att bygga Sverige starkt, nämligen plikt och rätt. Var och en har ett ansvar att lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Samtidigt behövs ett starkt samhälle som kan svara upp med insatser för att underlätta integrationen och rusta människor med språkkunskaper och annan utbildning som leder till jobb.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka integrationen och få fler nyanlända i arbete. I dag är det mer än 300 000 fler som går till jobbet än när vi tillträdde 2014, och två tredjedelar av dessa är utrikes födda. Och genom Januariavtalet har vi en bred uppslutning bakom att förbättra nyanländas möjligheter till arbete och integration.

Avtalet innehåller 31 punkter för bättre integration. Med obligatorisk språkförskola för nyanländas barn, språkkrav för medborgarskap och förändringar i den lagstiftning som reglerar asylsökandes egenbosättning stärks integrationsarbetet redan från första dagen en asylsökande kommer till Sverige. Dessutom jobbar vi vidare med extratjänster och introduktionsjobb samt inför etableringsjobb för att få fler nyanlända i arbete.

Här är de högerkonservativa partiernas politik kontraproduktiv. De vill nedmontera arbetsmarknadsinsatser och har förslag som skulle låsa in utrikes födda kvinnor i hemmet istället för att ge dem en chans att arbeta och lära sig språket. Deras familjepolitik är naiv och ställer inga krav. De ser inga problem med den segregation religiösa friskolor bidrar till. Med deras politik dumpas ansvaret och kostnaden för integrationen över på kommunerna.

Uppdaterades senast: