Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Inget barn ska mista sitt liv på grund av gängvåldet!

Det som hände i helgen ska inte ske. Ingen ska behöva uppleva denna grymhet som våldet av de gängkriminella innebär. Det gör oss arga och ledsna, men också fast beslutna att aldrig backa mot gängkriminaliteten. Gängen ska knäckas, med hela samhällets kraft.

Gängkriminaliteten och deras grymma våld är ett av våra största problem. De ska stoppas, ingen ska kunna livnära sig på gängkriminalitet och våldet ska bort från våra gator. Det är vi fast beslutna om!

- I Sverige ska alla känna sig trygga oavsett vart man bor och eller befinner sig. Vi befinner oss i ett allvarligt läge. Jag välkomnar att Polismyndigheten nu inlett en så kallad nationell särskild händelse för att kunna kraftsamla sina resurser. Jag har fullt förtroende för Polismyndigheten och de prioriteringar som nu görs. Nu är det viktigt att politiken och hela samhället backar upp polisen i deras viktiga arbete. Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården har särskilda roller i detta, men hela samhället behövs, säger statsminister Stefan Löfven

Vi har sett utvecklingen och förstärker hela tiden positionerna mot de gängkriminella. Sedan vi kom till regeringsmakten har vi påbörjat utbyggnaden av polisen med 10 000 fler anställda. Varje halvår kliver flera hundra nya poliser ut i tjänst från polishögskolan. Vi har också gjort ett 30-tal straffskärpningar, till exempel så blir man automatiskt arresterad och får troligen 2 års fängelse om man blir ertappad med vapen. Vi har också gett polisen och andra myndigheter fler verktyg för att komma åt de gängkriminella, till exempel möjligheter till kameraövervakning och hemlig dataavläsning. Gängen ska inte kunna kommunicera utan att polisen ser och hör.

Men vår kamp, samhällets kamp, tar inte slut förrän sådana hemska händelser slutar att ske. Därför fortsätter vi flytta fram samhällets positioner. Vi har presenterat 34 punkter som vi betar av en efter en, för att komma åt de gängkriminella. De handlar till exempel om att polisen enklare kan göra husrannsakan, hårdare straff för smuggling av explosiva varor med mera.

Vi kommer aldrig sitta stilla och vänta in att våldet sker, vi agerar innan, vi agerar förebyggande. Stoppar vi inte rekryteringarna till gängen så kommer vi inte stoppa våldet. Fler barn behöver uppmärksammas tidigare. Socialtjänsten och skolan ska kunna se och agera.

Vi måste jobba extremt brett och bekämpa brottens orsaker. Vi måste bekämpa hopplösheten och segregationen. Där kommer skolan in, att alla ska ha ett jobb, där områden inte hamnar i hopplöshet på grund av att man hamnar efter.

Vi vänder inte utvecklingen över en natt. De gängkriminella kommer inte stå lugna medan vi flyttar fram positionerna. Vi kommer arbeta ihärdigt tills ingen gängledare kan sko sig på att unga utsätts för våld, för att unga säljer droger.

Idag går våra tankar till anhöriga, till närstående. Till de som utsatts. Vi har stort förtroende i polisens och andra myndigheters arbete och vi kommer inte backa. Ett starkt samhälle är starkare än gängen.

Uppdaterades senast: