Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler barn ska få stöd, innan det går snett!

I kampen mot gängkriminaliteten behövs förebyggande insatser, innan det går snett. Nu tar Socialdemokraterna vidare ännu en punkt i kampen mot gängkriminaliteten. Att Socialtjänsten ska får större möjlighet att göra insatser, även utan samtycke.

  • Tidiga insatser är ofta avgörande för barn och unga som riskerar att fara illa. Det kan handla om barn och unga som håller på att hamna i kriminalitet eller i situationer då det finns hedersproblematik. Då kan tidiga insatser hindra en negativ utveckling hos den unge. Regeringen vill öka Socialtjänstens möjligheter så att insatserna kan ges i fler fall och situationer, även utan samtycke, säger Lena Hallengren (S), socialminister.

Socialdemokraterna angriper gängkriminaliteten brett. Det krävs fler poliser och hårda tag mot brotten. Samtidigt behöver nyrekryteringarna stoppas, fler unga behöver uppmärksammas innan det går snett.

Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer. Därför ges socialtjänsten i uppdrag att ta fram förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke, till stöd och skydd för barn och unga, kan öka så att insatserna kan ges i fler fall och i fler situationer.

Tidig upptäckt och tidiga insatser är också ofta avgörande för barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis genom att utsättas för hedersrelaterat hot eller våld och förtryck.

Det är en del i genomförandet av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterades senast: