Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ett steg på vägen mot högre pensioner

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. Från och med årsskiftet höjs garantipensionen och bostadstillägget samtidigt som skatten sänks för våra pensionärer. Dessa förändringar är en del av vårt arbete med att höja pensionerna. Vårt mål är att den samlade pensionen på sikt ska motsvara 70 % av slutlönen.

- Höjda pensioner och en förbättrad levnadsstandard för våra äldre är en prioriterad fråga för regeringen. Från och med årsskiftet kan vi se konkreta resultat men det behövs mer. Pensionerna ska höjas, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Grundnivån för garantipensionen för de pensionärer som har det sämst ställt höjs med 200 kronor. Nivåhöjningen gör att personer kan ha något högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension.

Därtill höjs bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad för den som är ogift, och från 2 800 till 3 500 kronor per månad för den som är gift.

Från den 1 januari 2020 sänks också skatten för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kr. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018.

Så vad innebär de här förändringarna i praktiken?

För en ensamboende kvinna med både inkomstpension och garantipension på sammanlagt 11 013 kr ger höjningarna av garantipensionen och bostadstillägget 1 474 kr mer varje månad.

För en ensamboende kvinna med en inkomst på 18 000 kr i månaden ger höjningarna av garantipensionen och bostadstillägget 1 127 kr mer varje månad.

Uppdaterades senast: