Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nytt straff för unga, ungdomsbevakning

Ingen ung ska vara rädd för att bli rånad och förnedrad av en annan ungdom. Ungdomsrånen måste ha ett slut. Här behövs tidiga insatser för att fånga upp unga och tydliga konsekvenser när man går över gränsen. Nu presenterar vi ett nytt straff för unga för att bland annat agera mot ungdomsrånen och unga som hamnat snett.

– Det är helt oacceptabelt att unga rånar och förnedrar andra unga. Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig. Det finns inga ursäkter för sådant beteende och lagöverträdelser och vi är fast beslutna om att bryta den brottsutveckling vi ser i samhället. Nu tar vi ytterligare ett steg, säger justitieminister Morgan Johansson.

Det är viktigt med tidiga insatser för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Här behövs tydliga insatser från hela samhället för att unga inte ska hamna snett, från föräldrar, från skola, socialtjänst, polis med flera.

Det är också viktigt att vi har tydliga och konsekventa ungdomspåföljder som kan bidra till att förebygga och hindra att unga fortsätter begå brott. När det gått för långt och brott skett behövs tydliga påföljder för att avskräcka och för att bryta brottsspiraler och mönster.

Det nya straffet ungdomsbevakning innebär att ungdomens rörelsefrihet begränsas med exempelvis förbud att lämna bostaden under helger eller kvällar. På så sätt blir straffet kännbart och beteendemönster kan brytas.

Uppdaterades senast: