Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Slopad straffreduktion för unga vid grov brottslighet

Ungdomsrånen ska bekämpas och stoppas. Samhällets reaktion vid ett sådant brott ska vara snabb och tydlig. Därför föreslår Socialdemokraterna att straffreduktionen för unga slopas vid grov brottslighet för personer över 18 år.

  • Det är helt oacceptabelt att unga rånar och förnedrar andra unga, eller begår annan grov brottslighet. Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig för att visa hur oacceptabelt det är. Därför vill vi ändra straffreduktionen för unga. Det är en del i vårt arbete att bekämpa och förebygga att unga hamnar i kriminalitet, säger Morgan Johansson (s), justitieminister.

Nu presenterar regeringen förslag om att slopa straffreduktionen för unga vid grova brott. Ändringen gäller dömda i åldern 18-20 och innebär att grov brottslighet så som rån, grov misshandel och grov utpressning ska straffas utan ungdomsreduktion av straffet. Reaktionen vid grov brottslighet ska vara tydlig.

Förslaget är en del i vårt arbete med att bekämpa ungdomsrån och gängkriminalitet. Ytterligare åtgärder krävs för att förhindra att brott sker och att unga hamnar i kriminalitet. Vuxenvärlden, med föräldrar, skola och socialtjänst, måste vara närvarande. Vi vill att socialtjänsten ska kunna ingripa tidigare mot unga i riskzonen för dessa problem. Vi har även presenterat en ny påföljd för unga, ungdomsövervakning, som bland annat innebär möjlighet till så kallad helghemarrest som kan övervakas med fotboja.

Uppdaterades senast: