Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förstärkning av a-kassan från dag 101

Idag har regeringen och samarbetspartierna lagt fram flera förstärkningar av tidigare presenterade åtgärder för att mildra konsekvenserna av corona-pandemin. Ett av förslagen är höjt tak i a-kassan från dag 101, från 760 kr per dag till 1000 kr per dag.

För att ge ökad ekonomisk trygghet till de som drabbas av krisen och blir arbetslösa har regeringen tidigare förstärkt a-kassan genom att bland annat höja taket för de första 100 ersättningsdagarna. Nu föreslås att taket höjs från 760 kr till 1000 kr för ersättningsdag 101 och framåt. Höjningen är tillfällig mellan juli och december 2020.

För en arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet efter dag 100 innebär det att de istället för 16 720 kr får upp till 22 000 kronor. Höjningen är tillfällig och gäller mellan den 29 juni 2020 och den 3 januari 2021.

- Det handlar om att öka tryggheten för vanliga löntagare, sa finansminister Magdalena Andersson (S) vid den pressträff där de förstärka åtgärderna presenterades.

Andra åtgärder som förstärks är bland annat förlängd ersättning från första sjukdagen samt att ersättningen för den första sjukdagen, som ursprungligen skulle ha gällt till och med den 31 maj, nu föreslås förlängas i fyra månader till den 30 september.

Dessutom föreslås det slopade kravet på läkarintyg förlängas till 30 september. Detta som ett sätt att minska belastningen på vården.

Uppdaterades senast: