Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Hårdare straff för hot och våld mot vårdpersonal och journalister

Hot och våld ska inte hindra viktiga samhällsgrupper att utföra sitt yrke. Tidigare har regeringen skärpt straffen för den som angriper eller stör blåljuspersonal. Nu går regeringen vidare med att ta fram hårdare straff för hot och våld mot vårdpersonal och journalister.

  • Vi kommer aldrig acceptera att personer som arbetar med att hjälpa andra i samhället utsätts för våld, hot eller trakasserier. Detsamma gäller skyddet för journalister och andra som på ett jämförbart sätt utövar sin yttrandefrihet. Ett angrepp mot dem är i förlängningen ett angrepp mot vår demokrati. Den som ger sig på de yrkesgrupperna ska dömas hårdare än annars, säger Morgan Johansson (s), justitieminister.

Den 1 januari i 2020 trädde det nya brottet sabotage mot blåljusverksamhet i kraft. Genom brottet straffbeläggs den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Dessa verksamheter har därigenom fått ett ännu starkare straffrättsligt skydd.

Nu går regeringen vidare för att skapa ett starkare straffrättsligt skydd för vårdpersonal och journalister.

Uppdaterades senast: