Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.

  • Nu satsar vi på mer underhåll av infrastruktur i hela landet. Det bidrar till jobb, och det är smart att passa på nu när vi ska undvika att resa. Genom att satsa på samhällsbygget tar vi oss starka genom krisen, säger Tomas Eneroth (s), infrastrukturminister.

Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020.

Uppdaterades senast: