Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vapenbrott, sprängningar och smuggling av vapen ska straffas än hårdare

För att angripa de kriminella nätverken än mer presenteras nu ytterligare straffskärpningar för vapenbrott, brott med explosiva ämnen samt insmuggling av vapen till Sverige. Förslagen är en del i att stärka rättsstatens kamp mot gängkriminalitet.

  • Regeringen tar nu initiativ till att synen på vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor skärps ytterligare. Fler brott ska ses som grova eller synnerligen grova samtidigt som maximistraffen höjs, säger Mikael Damberg (s), inrikesminister.

Skärpningarna gäller både innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Förslagen innebär att innehav av vapen eller explosiva varor i ”kriminella miljöer” ska straffas extra hårt. På så vis ska skärpningarna slå extra hårt mot kriminella nätverk. Förslagen innebär att fler som ertappas med vapen eller smugglar vapen kommer häktas direkt och sitta fängslade under längre tid.

Straffskärpningarna är en del i den mest långtgående reformeringen av svensk kriminalpolitik någonsin. Polisen ska förstärkas med 10 000 fler anställda, varav de nu är 4000 fler än tidigare. Rättsstaten och de brottsbekämpande myndigheterna förstärkas med insatser som presenterades i regeringens 34-punktsprogramm som innehåller exempelvis;

  • hemlig dataavläsning
  • projekt med snabbare lagföring,
  • utredning om skyddet för vittnen,
  • ungdomsövervakning,
  • en parlamentarisk trygghetsberedning,
  • avhopparprogram, och
  • förstärkta socialtjänstinsatser utan samtycke (s.k. mellantvång).

Uppdaterades senast: