Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Gängbrott ska straffas hårdare

Gängkriminella brott ska straffas extra hårt. Nu går regeringen vidare med arbete om skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och för dem som involverar unga i kriminalitet.

– Kriminella uppgörelser leder till ytterligare brottslighet genom hämnd­aktioner och drabbar även utomstående. Därför ska vi se till att straffen skärps för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser. Vi vill också skärpa straffen för narkotikaförsäljning, som är en basverksamhet för kriminella nätverk, säger Morgan Johansson (S), justitieminister.

Utöver skärpta straff för kriminella uppgörelser och narkotikahandel ska också utnyttjandet och involverandet av unga i kriminella nätverk straffas hårdare. Detta delvis för att hindra att unga dras in i kriminella nätverk samt för att minska rekryteringen till dem.

Unga ska inte utnyttjas och tillväxten till den kriminella miljön ska stoppas. Straffen ska därför skärpas för dem som involverar unga i kriminalitet. Vi ska också utreda om man i större utsträckning ska kunna häkta personer som misstänks för allvarliga brott inom ramen för kriminella nätverk, såsom rån, grov misshandel och grov utpressning, säger Morgan Johansson.

Våld i form av skjutningar och sprängningar har ökat i Sverige de senaste åren. Det gäller också antalet skjutningar med dödlig utgång. Denna brotts­lig­het har stark koppling till kriminella nätverk, liksom t.ex. narkotika­brott, rån och utpressning.

I september förra året presenterade regeringen 34-punktsprogrammet Länk till annan webbplats., det största samlade reformpaket som någonsin presenterats mot gängkrimi­na­litet. Regeringen har redan vidtagit åtgärder beträffande ett drygt tjugotal av punkter­na i programmet. Nu tas ytterligare steg för att än hårdare angripa de kriminella nätverken.

Besluten som nu tas involverar punkterna 4, 15, 16 och 18 i 34-punktsprogrammet. Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: