Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökad jämlikhet och tillväxt går hand i hand

Finansminister Magdalena Andersson har tagit emot Jämlikhetskommissionens slutrapport. Bakgrunden till Jämlikhetskommissionen är ett kongressbeslut från 2017. Kommissionen har tagit fram förslag för att långsiktigt minska klyftorna. Rapporten visar att den växande ojämlikheten är möjlig att bryta genom politiska beslut samt att ökad jämlikhet och tillväxt mycket väl kan gå hand i hand.

Idag överlämnade Jämlikhetskommissionen sin slutrapport till finansminister Magdalena Andersson. Rapporten innehåller förslag för att långsiktigt minska de ekonomiska klyftorna. Den statliga utredningen tillsattes av regeringen 2018 och har sin grund i ett beslut på S-kongressen 2017. Jämlikhetskommissionens uppgift har varit att ta fram åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden. Uppgiften har också varit att ta fram förslag som utjämnar skillnader i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.

Rapporten slår fast att det råder en del missförstånd i debatten om jämlikhet, såsom att en ökad jämlikhet inte är möjlig att kombinera med en ökad tillväxt. Det menar kommissionens ordförande, Per Molander, är felaktigt. Tvärtom finns det via ökad jämlikhet goda utsikter att stärka potentialen i ekonomin.

– En hög lägstanivå på utbildningen stärker individ och samhälle på flera sätt, säger Per Molander. Det ger en jämnare inkomstfördelning, högre tillväxt i ekonomin och en starkare tillit i samhället.

Jämlikhetskommissionen föreslår åtgärder på en rad områden: utbildning, bostad, arbetsliv, socialförsäkringar, integration, jämställdhet, hälsa, regional utveckling och skatter. Regeringen kommer nu att titta närmare på förslagen och ta ställning till hur de ska hanteras vidare.

Utredningen i dess helhet hittar du på https://jamlikhetskommissionen.se/ Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: