Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

A-kassa för fler och med högre ersättning

Regeringen förlänger förstärkningarna av a-kassan till och med 2022. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring att lita på om man förlorar jobbet. Det gör skillnad vem som sitter vid makten under en kris.

Löfven liten

Vi befinner oss i den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Förra gången Sverige befann sig i kris hade den moderatledda regeringen slaktat a-kassan. Den här regeringen förstärker och reparerar a-kassan så att Sveriges löntagare får trygghet i en svår tid.

Vi befinner oss i den allvarligaste krisen på arbetsmarknaden i modern tid. En stark a-kassa är avgörande för att ge trygghet till Sveriges löntagare i en mycket svår tid och för att klyftorna inte ska öka i krisens spår.

Det gör skillnad vem som sitter vid makten under en kris. Förra gången Sverige befann sig i kris hade a-kassan försvagats av den moderatledda regeringen genom chockhöjda avgifter och försämrade villkor.

För oss är det viktigt att trygghet ska finnas där för den enskilde i kris.

Vi gör tvärtom. Vi förstärker och reparerar a-kassan så att fler löntagare ska ha en ekonomisk trygghet. Det är viktigt för att den som förlorar jobbet ska kunna ställa om till ett nytt arbete, men det är även viktigt för hela samhällets omställningsförmåga. Därför har vi gjort så att fler omfattas av a-kassan och vi har höjt ersättningsnivåerna.

Under de här budgetförhandlingarna har vi slagits för att kunna förlänga de förstärkningar som gjorts av a-kassan. Och vi vann den striden! Vi förlänger de högre ersättningsnivåerna och vi förlänger de sänkta trösklarna in i a-kassan. Förstärkningarna gäller till och med 2022. Därefter kommer a-kassan reformeras och vi socialdemokrater kommer att slåss för en stark a-kassa.

Varför är a-kassan så viktig?

Arbetslöshetsersättningen är viktig för att trygga inkomsten hos de som drabbas av arbetslöshet. Ingen ska behöva bli fattig på grund av att man förlorar jobbet. Man ska kunna betala hyran medan man söker nytt jobb. Man ska kunna köpa nya fotbollsskor till barnen. Hela tillvaron för familjen ska inte slitas upp under tiden man håller på att ställa om till ett nytt jobb. Om de som blir av med jobbet har väldigt lite att leva på så ökar klyftorna i samhället.

En låg ersättning i a-kassan är även dåligt för samhällsekonomin. En stark a-kassa hjälper till att hålla köpkraften uppe i ekonomin. Svaga ersättningssystem förstärker istället en nedgång i ekonomin eftersom människor inte har råd att konsumera. Det är därför vi socialdemokrater brukar beskriva a-kassan som en automatisk stabilisator för ekonomin.

För socialdemokrater handlar en stark a-kassa även om att skapa trygghet i förändring. Starka trygghetssystem gör att vi inte behöver vara rädda för att arbetsmarknaden förändras eftersom det finns en trygghet under tiden man ställer om. Då behöver man inte vara rädd för att jobben ska förändras på grund av teknikutvecklingen eller för att vi ställer om till en grön ekonomi. Därför är en stark a-kassa också en viktig del av en klimatpolitik där alla ska med.

Förstärkningar av a-kassan som förlängs till och med 2022

 • Höjning av takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag under de hundra första dagarna. Det innebär en höjning från maximalt 20 020 kr i månaden till maximalt 26,400 kronor i månaden. Det innebär 80 procent av lönen för de som tjänar upp till 33 000 kr i månaden.
 • Höjning av grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning från 8 030 kr i månaden till 11 220 kr i månaden för alla som uppfyller arbetsvillkoret.
 • Fler tim- och deltidsanställda får a-kassa genom att det så kallade arbetsvillkoret sänks. Enligt de ordinarie reglerna måste man ha arbetat i minst 80 timmar per månad. Enligt de tillfälliga reglerna är kravet 60 timmar per månad. Den som möter det kravet ska kunna få minst halva grundersättningen, alltså 255 kronor per dag.

Vad betyder det höjda taket i praktiken?

A-kassan ska ge upp till 80 procent av lönen när man förlorar jobbet. Innan de tillfälliga reglerna var det ungefär 30 procent av de som fick a-kassa som fick 80 procent av lönen. Vår beräkning var att de tillfälliga reglerna skulle innebära att 70 procent av de som får ersättning får 80 procent av lönen. Vi kan ge några exempel på vilken skillnad de tillfälliga reglerna innebär:

 • Byggnadsarbetaren med lön på 32 800 får:
  • 61 procent av lönen i a-kassa med de ordinarie reglerna
  • 80 procent av lönen med de tillfälliga reglerna
 • Gymnasieläraren med lön på 37 700 kr får:
  • 53 procent av lönen i a-kassa med de ordinarie reglerna
  • 70 procent av lönen i a-kassa med de tillfälliga reglerna
 • Undersköterskan med lön på 29 200 kr får:
  • 69 procent av lönen i a-kassa med de ordinarie reglerna
  • 80 procent av lönen med de tillfälliga reglerna

Uppdaterades senast: