Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

För att nå klimatmålen - Slopad nedsättning av energiskatt för industri

För att minska användningen av fossila bränslen och styra mot våra klimatmål samt att uppnå en effektivare energianvändning avser regeringen att från och med den 1 juli 2021 stegvis ta bort skattenedsättningen för uppvärmningsbränslen som används inom tillverkningsindustrin, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Det andra steget genomförs den 1 januari 2022 och innebär att full skatt tas ut på bränsleförbrukningen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021.

Regional tillväxt - Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Regeringen föreslår att nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet slopas i två steg som en del av den gröna skatteväxlingen.

Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Viktigt för att nå klimatmålen

Riksdagen har beslutat om mål för Sverige om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. I syfte att öka incitamenten för en effektivare energianvändning bör kvarvarande nedsättning av energiskatten på bränsle som förbrukas för uppvärmning eller drift av stationära motorer i vissa sektorer tas bort. Åtgärden bidrar även till att minska användningen av fossila bränslen och styr mot våra klimatmål. De sektorerna som avses är tillverkningsindustrin samt yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks, - och vattenbruksverksamhet. Förslaget skapar en mer enhetlig energibeskattning av bränslen. Skatteutgiften upphör därmed för nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom industrin och inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna.

Uppdaterades senast: