Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i dagarna meddelat att de kommer att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss. Dessa förslag kommer senare ligga till grund för en proposition som gör att vi kommer få på plats en permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning, som inte avviker från resten av EU och som har stöd i riksdagen.

migration


Det här innebär att den framtida asyllagstiftningen kommer bygga på den politik vi socialdemokrater gick till val på och sedan kom överens om i migrationskommittén. Vi ska värna rätten att söka asyl, samtidigt som vi ska ha ett hållbart mottagande som gör det möjligt för den som kommer till Sverige att integreras i samhället, lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

Att migrationskommitténs betänkande ska skickas ut på remiss innebär att vi kommer ha en ny lagstiftning på plats när den tillfälliga lagen löper ut i juli nästa år. Huvudinriktningen för den nya lagen kommer att vara migrationskommitténs 26 förslag.

Det innebär bland annat följande:

  • Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel: Ett uppehållstillstånd ska som huvudregel och precis som idag vara tidsbegränsat. För den som har flyktingstatus kommer ett uppehållstillstånd att gälla i tre år. För alternativt skyddsbehövande gäller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader. Dessa uppehållstillstånd kan förlängas genom en ny prövning.
  • Krav för permanent uppehållstillstånd: Om man har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd. Det kan beviljas på vissa villkor, bland annat att man uppfyller krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, kan försörja sig själv och inte har begått brott.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring: Dagens regler kvarstår. Det innebär att för anhöriginvandring ska anknytningspersonen kunna försörja både sig själv och den anhörige och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den anhörige. Undantag från försörjningskravet görs för den som lämnar in en ansökan inom tre månader efter det att man fått uppehållstillstånd.

Läs mer om förslagen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/betankande-om-migrationspolitiken-overlamnat/ Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: