Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förlängda krisåtgärder för att rädda svenska jobb

Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att påverka svenska företag kraftigt. Det kräver fler åtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Nu förlänger den S-ledda regeringen vårens krisåtgärder för att hjälpa företag att ta sig igenom krisen och rädda så många svenska jobb som möjligt.

Jobb

För att hjälpa företag att ta sig igenom krisen och rädda svenska jobb förlänger nu den S-ledda regeringen flera av vårens krisåtgärder. Det handlar om korttidspermittering, omställningsstöd, anstånd med att betala in skatt, omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och lättnader i a-kassan för företagare.

  • Omställningsstödet förlängs med en period som omfattar augusti-oktober. För att få stöd krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med 2019. Ersättning kommer att kunna ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Stödet kan ges med max 30 miljoner kronor för perioden.
  • Stödet för korttidsarbete förlängs så att arbetsgivare som redan fått maximalt stöd ändå ska kunna få stöd vid korttidsarbete till och med den 30 juni 2021. Detta innebär en förlängning av den sammanlagda stödperioden med upp till sju månader.
  • Det nyligen beslutade omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs i ytterligare tre månader för att omsättningsminskningar mellan augusti och oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. För att få stöd krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med 2019. Ersättning kommer att kunna ges med maximalt 70 procent av omsättningstappet. Stödet kan ges med max 72 000 kronor för perioden.
  • Lättnaderna i a-kassan för företagare förlängs så att företaget kan läggas vilande och vissa begränsade åtgärder får vidtas i näringsverksamheten samtidigt som man får arbetslöshetsersättning.
  • Företagen ska kunna ansöka om förlängd anståndstid med längst ett år. På så sätt får företagen ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet tills anstånden upphör och skatterna och avgifterna ska betalas in.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: