Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Åtgärder för ökad polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

Regeringen beslutar i dag om regleringsbrev för Polismyndigheten för budgetåret 2021. Myndigheten får flera uppdrag som berör utsatta områden där bland annat polisens närvaro och kamerabevakning ska öka.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens historiska utbyggnad av polisen fortsätter och arbetet med att bygga ut myndigheten med 10 000 anställda mellan 2016–2024 är nu drygt halvvägs. Totalt är över 33 000 nu anställda i myndigheten, varav cirka 21 000 poliser och 12 000 civilanställda. I november anställdes 593 nyutbildade poliser som nästa år följs upp av ytterligare ca 1 400. Det innebär en förstärkning med upp emot 2 000 poliser det närmaste året, samtidigt som ca 3 000 personer genomgår polisutbildningen. Antalet poliser som lämnar yrket fortsätter att minska och allt fler poliser som tidigare slutat har återanställts i myndigheten.

Under 2021 ökar Polismyndighetens anslag med 1,9 miljarder. De omfattande resurstillskotten är en av många åtgärder som regeringen vidtar mot kriminaliteten, bland annat bereds ny lagstiftning och nya verktyg för brottsbekämpande myndigheter inom ramen för 34-punktsprogrammet. Nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder genom att ge myndigheten följande uppdrag:

  • Redovisa hur resurser fördelas så att det finns en stark polisiär närvaro i utsatta områden.
  • Beskriva hur arbetet med kamerabevakning bedrivs och utvecklas. I uppdraget ska särskilt framgå hur arbetet med kamerabevakning utvecklas i utsatta områden.
  • Redovisa skjutningar som utförts i eller med koppling till utsatta områden.
  • Uppdatera lägesbilden över utsatta områden och ge en samlad bild av vilka polisiära åtgärder som vidtas samt beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

– Polisen ska fortsätta växa och bli mer närvarande över hela landet, de ska få fortsatt fler verktyg att bekämpa brott och bättre arbetsvillkor. Inför 2021 utökar vi nu polisens uppdrag med att bland annat öka närvaron och kamerabevakningen i utsatta områden. Vi flyttar fram statens positioner där den behövs som mest för att steg för steg trycka tillbaka brottsligheten och öka tryggheten, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Läs mer om regeringens arbete för ett tryggare Sverige här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: