Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Straffet sluten ungdomsvård ses över

Regeringen ser över straffet ungdomsvård för att det ska anpassas bättre efter dagens problem med gängkriminalitet i unga åldrar. Bland annat utreds om maxtiden för ungdomsvården behöver förlängas, samt hur de som avtjänat sitt straff ska hindras från att återgå till kriminalitet. Dessutom stärks säkerheten på ungdomshemmen för att unga kriminella inte ska kunna rymma och för att förbättra arbetsmiljön för personalen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den S-ledda regeringen har vidtagit flera åtgärder för att skärpa och förbättra hanteringen av unga lagöverträdare. En ny påföljd, ungdomsövervakning, har införts vid årsskiftet. Regeringen arbetar också med förslag om slopad ungdomsrabatt för 18–20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse eller mer. Regeringen har även tagit flera åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet, bland annat genom satsningar på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden.

Nu tar regeringen nästa steg och tar ett helhetsgrepp kring de yngre brottslingar som begår grova brott såsom och som döms till sluten ungdomsvård.

Regeringen har redan tillskjutit 110 miljoner för att bland annat stärka kvaliteten och säkerheten på ungdomshemmen som har hand om ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. Regeringen har också gett ett uppdrag om att stärka säkerheten på ungdomshemmen, genom att vidta säkerhetshöjande insatser vid de avdelningar där dömda högriskungdomar vårdas. Dessa ungdomar ska inte vistas på samma avdelning som andra omhändertagna barn och ungdomar.

Nu vill regeringen också se över straffet sluten ungdomsvård för att det ska anpassas bättre efter dagens problem med gängkriminalitet i unga åldrar. Vårdtiderna ska motsvara brottslighetens allvar. Bland annat ska det utredas om maxtiden för ungdomsvården behöver förlängas, samt hur de som avtjänat sitt straff ska hindras från att återgå till kriminalitet. 

Uppdaterades senast: