Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljardsatsning på god och nära vård i hela Sverige

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om en ny miljardsatsning på sjukvården med fokus på att förbättra den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för år 2021.

Oavsett var i Sverige du bor ska du känna dig trygg med att vården fungerar bra. Nu förstärker den socialdemokratiskt ledda regeringen vården ytterligare under år 2021.

Det här är de nya satsningarna:

  • 3,2 miljarder kronor till regioner och kommuner för att förbättra nära vården, särskilt primärvården. 200 miljoner kronor går till arbetet med att utveckla funktionen fast läkarkontakt i primärvården.
  • 3,3 miljarder till omställning för medarbetare i vården
  • 200 miljoner för att utveckla digital vård
  • 85 miljoner för att stärka ambulanssjukvården i hela landet

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: