Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge. Då lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation föreslår därför regeringen ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under Coronapande­min har många barn och unga fått avstå aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Det är allvarligt eftersom at det är grundläggande faktorer för väl­mående och personliga utveckling. Barn och unga som redan innan pande­min befann sig i en utsatt situation riskerar att drabbas särskilt hårt.

Nu vill den S-ledda regeringen säkerställa att kommuner har möjlighet att anordna avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år, under lovtillfällen 2021. Därför tillförs 200 miljoner kronor i riktade statsbidrag för detta ändamål.

Hur stor summa varje kommun kan söka presenteras i början av maj, via Socialstyrelsen hemsida Ansök och läsa om statsbidrag. https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/statsbidrag/ Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: