Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förlängningar av åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri tid.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen är en del av den kommande vårändringsbudgeten samt i den extra ändringsbudget som idag lämnas till Riksdagen.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen avser att förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att människor vid sjukdom stannar hemma och att därigenom begränsa smittspridningen.

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs nu enligt förslaget i en kommande extraändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Ersättning till riskgrupper förlängs

Regeringen vill förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är genomförda. Regeringen avser även att förlänga möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn samt möjligheten till ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger. Förlängningarna kommer att göras på ett sådant sätt att ett glapp i utbetalningar inte kommer att uppstå.

De åtgärder som förlängs är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Åtgärderna gäller för närvarande till och med den 30 april 2021 och förlängs nu enligt förslaget i en kommande extraändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått. 

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen avser att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Det innebär en avlastning för hälso- och sjukvården och minskad risk för smittspridning

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs nu enligt förslaget i en kommande extraändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått. 

Undantag i sjukförsäkringen förlängs vid inställd vård eller rehabilitering

Regeringen avser att förlänga bestämmelsen om att det ska vara möjligt att göra undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365.

Bestämmelsen gäller sedan tidigare fram till 30 juni 2021 och regeringen avser nu enligt förslaget i en kommande vårändringsbudget att förlänga den till 31 december 2021.

Uppdaterades senast: