Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsning för att ta fram vaccinationsbevis

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att ta fram en digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations­bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska vara till för att exempelvis underlätta resande för alla personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19.

Förslaget om framtagning av vaccinationsbevis syftar till att alla personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 på ett lätt sätt ska kunna visa upp verifierbara uppgifter om genomförd vaccination, antingen digitalt eller på papper.

Arbetet med framtagning av tekniska lösningar ska göras under våren och invol­verar tre myndigheter: E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Systemet förväntas vara på plats under juni månad. Exakt när det kan börja användas beror på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper. Kostnaderna för arbetet som behöver göras 2021 beräknas uppgå till 30 miljoner kronor.

I många länder, däribland Sverige, har ett förberedande arbete kring framtag­ning av vaccinationsbevis pågått sedan slutet av hösten. Den 17 mars presen­terade EU-kommissionen en förordning med förslag på en EU-gemensam standard för ett digitalt grönt certifikat där vaccinationsbevis ingår. Syftet med certifikatet är att underlätta den fria rörligheten. I förslaget ingår ett EU-gemensamt ramverk för utfärdande, verifikation och acceptans av uppgifter på certifikatet.

Uppdaterades senast: