Gå till innehåll

NYHET

Mediestödet höjs ytterligare för att främja journalistik i hela landet

Coronapandemin har drabbat många nyhetsmedier hårt. Nu förstärker regeringen därför mediestödet med ytterligare 100 miljoner kronor under år 2021 för att främja journalistik i hela landet.

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post och främja journalistik i hela landet ökas mediestödsanlaget med 100 miljoner kronor under år 2021. På så vis säkerställs medel för en lösning vad gäller fortsatt daglig distribution av tidningar i områden som berörs av varannandagsutdelning av post för innevarande år. Detta är viktigt för att möjliggöra att till exempel tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin tidning i brevlådan.

Pengarna ska även gå till för att kompensera för de ökade utgifterna för det rättighetsbaserade driftstödet och behovet av ökade medel för mediestöd, såsom redaktionsstödet. Det är viktigt inte minst för de nyhetsmedier som har det fortsatt svårt till följd av minskade annonsintäkter till följd av coronapandemin.