Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bidragsbrott inom välfärden ska bekämpas

Organiserad brottslighet riktar in sig på välfärden och missbrukar våra system på bekostnad av skattebetalarnas trygghet. Så kan vi inte ha det. Regeringen ger nu en utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur bidragsbrott i välfärden ska förebyggas och bekämpas.

Våra trygghetssystem är en bärande vägg i den svenska välfärdsmodellen, och en avgörande del i människors liv och vardag. Skattebetalarna ska kunna lita på välfärden och känna sig trygga med att välfärdens pengar går till det som det är till för.

Vi ser nu hur den organiserade brottsligheten riktar in sig på välfärden och missbrukar våra system på bekostnad av de människor som har rätt till trygghet. Så kan vi inte ha det. Brott mot välfärden måste bekämpas för att upprätthålla legitimiteten och trovärdigheten till våra välfärdssystem. 

Nu har regeringen gett en utredare i uppdrag att se över och lämna förslag om hur organiserad brottslighet i välfärden – och bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen – kan förebyggas och bekämpas.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: