Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny migrationslagstiftning genomröstad

Nu har riksdagen röstat igenom en ny migrationslagstiftning som innebär att Sverige får en långsiktigt hållbart mottagande. Lagen innebär bland annat: Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, särskilda krav för permanent uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik som innebär att vi har ett ordnat mottagande, som ger oss förutsättningar att integrera de människor som kommer hit, samtidigt som vi upprätthåller asylrätten. Nu har riksdagen röstat igenom en ny permanent migrationslagstiftning, där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln, som inte väsentligt avviker från andra EU-länder. 

Den nya lagstiftningen innebär en balans mellan skyldigheter och rättigheter. Den ger också oss fortsatt möjlighet att ha kontroll över migrationen samtidigt som asylrätten värnas och drivkrafterna för integration ökar. Sverige får nu fortsatt ett ordnat mottagande som ser till att hålla ihop samhället.

Den nya lagen innebär:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel
  • Krav för permanent uppehållstillstånd: permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda: man ska kunna försörja sig, ha grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, och man ska inte ha begått några allvarliga brott.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring: För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning ska man kunna försörja sina anhöriga och ha en bostad av tillräcklig storlek. Anknytningspersonen ska dessutom ha goda utsikter att kunna beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd.
  • Humanitär grund: En vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska få en möjlighet till uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Uppdaterades senast: