Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stefan Löfven meddelar talmannen att han står till förfogande för en ny regering

Uttalande av Stefan Löfven om det politiska läget i Sverige.

Sedan Vänsterpartiet i förra veckan gjorde gemensam sak med de högerkonservativa partierna och röstade för yrkandet om misstroende mot regeringen, befinner sig Sverige i ett mycket svårt politiskt och parlamentariskt läge. Samtidigt befinner vi oss fortfarande i en pandemi med allvarliga konsekvenser för hälsa, jobb och ekonomi. Efter misstroendeförklaringen fanns två vägar framåt. Utlysa extraval eller låta talmannen ta över processen genom så kallade talmansrundor.

Mitt främsta fokus är, har varit och kommer alltid att vara att göra det som är bäst för Sverige.

Med ett år kvar till ordinarie val och med hänsyn till den extraordinära situation landet befinner sig i, med en pågående pandemi, och de särskilda utmaningar som det skulle medföra, är ett extra val inte det som är bäst för landet.

Jag har hos talmannen begärt att bli entledigad som statsminister. Med den utgångspunkten får talmannen nu inleda arbetet med att föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen. Regeringen fortsätter att styra riket tills vidare, nu som övergångsregering.

Jag har också meddelat talmannen att jag står till förfogande för att leda en ny regering.

Efter valet 2018 tog fyra partier – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna – ansvar och kompromissade trots skilda ideologiska utgångspunkter. Vi förenades i vilka stora utmaningar Sverige stod inför: klimathotet, bristande integration, ökade klyftor, gängbrottslighet, bostadsbrist och en välfärd som behöver stärkas. Vi såg bortom de partipolitiska skillnaderna och tog utgångspunkt i det gemensamma, med målet om att bygga Sverige starkare och tryggare. Inget parti fick allt men alla fick något.

Att styra landet med det parlamentariska läge vi har i dag har krävt stor förmåga till samling och samarbete hos de politiska partierna. Det kommer att krävas också framåt. För oavsett läge: Landets bästa måste alltid gå först.

Nu får talmannen som sagt inleda arbetet med att föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen. Socialdemokraterna och jag är fortsatt redo att axla ansvaret för att tillsammans med andra konstruktiva krafter fortsätta leda vårt land framåt.

Uppdaterades senast: