Nu gör vi sjukförsäkringen tryggare

Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen.

Under pandemin har det blivit ännu tydligare att starka trygghetssystem och en stark välfärd är en grundförutsättning för att Sverige ska stå starkt i en kris. Men det som är viktigt i pandemi är också viktigt i vardag. Sjukdom och olyckor kan drabba oss alla, och då är vi beroende av att samhället finns där.

Idag presenterade regeringen omfattande satsningar i budgeten för 2022 för att stärka sjukförsäkringen och den ekonomiska tryggheten vid sjukdom, och stärkta förutsättningar för rehabilitering för att människor ska kunna komma tillbaka till arbete.

Det innebär bland annat:

  • Ett höjt tak i sjukpenningen, vilket kraftigt stärker ekonomin för många sjukskrivna.
  • Större möjligheter att kunna fortsätta en sjukskrivning efter 365 dagar om det krävs för att kunna komma tillbaka till det egna arbetet.
  • Ökad trygghet för äldre och den som kallas in att arbeta vid behov samt för den som är deltidssjukskriven.
  • Regeringen kommer tillsätta en utredning för att bland annat se över behovet av att ändra i karensavdraget, alltså det avdrag som görs från lönen vid sjukdom, till exempel för så kallade kontaktyrken där människor träffar personer i riskgrupper inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Även sjuklöneansvaret ses över.

Läs mer om satsningarna på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senaste: