Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Jobb: Partistyrelsens förslag inför kongressen

Socialdemokraternas partistyrelse presenterade under onsdagen den 22 september nya politiska förslag inför partikongressen i november med fokus på jobb. Bland förslagen finns bland annat ett tydligt arbetsgivaransvar inom gig-tjänster, återinförande av skattereduktion för a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften, arbetskraftsinvandring enbart i bristyrken och att heltid ska vara norm för arbetstillstånd.

Den 3–7 november är det dags för Socialdemokraternas partikongress under temat Vi bygger landet. På kongressen beslutas bland annat om det politiska programmet för partiet och under onsdagen presenterade Magdalena Andersson, Eva Nordmark och Marie Nilsson partistyrelsens politiska förslag på området jobb.

Alla jobb ska vara trygga och bra jobb som man kan försörja sig på. Arbete handlar både om plikt och rätt och utgör grunden för att lösa i stort sett alla andra samhällsproblem vi står inför. Jobb ger gemenskap, självbestämmande ochmöjlighet att välja hur man ska leva sitt liv och med vem. Därför tycker Socialdemokraterna att alla som kan jobba ska jobba och fler behöver komma snabbare i arbete.

Arbete är också grunden för den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och bygga ett starkare och mer jämlikt samhälle. Investeringar för att skapa nya gröna jobb möjliggör också en ökad takt i klimatomställningen.

Partistyrelsens förslag i korthet:

 • Arbetsgivaransvaret ska vara tydligt även inom gig-tjänster. För att inte ofrivilligt egenföretagande ska användas som ett sätt att kringgå arbetsgivaransvar ska F-skattsedlar kunna kontrolleras bättre och återkallas vid missbruk.
 • Arbetskraftsinvandring endast i bristyrken. Heltid ska vara norm för arbetstillstånd.
 • Återinför skattereduktion för A-kasseavgiften och fackföreningsavgiften.
 • Heltid ska vara norm och delade turer ska motverkas. Välfärdssektorn ska få före. 90 procent av Sverige välfärdsarbetare ska ha heltidsjobb under nästa mandatperiod.
 • Att delta i språkundervisning ska vara ett krav för ekonomiskt stöd om bristande kunskaper i svenska är det som hindrar en från att få jobb.
 • Möjligheten för långtidsarbetslösa att få subventionerad anställning bör utvidgas även till deltidsarbetslösa efter en viss tid.
 • Arbetsmarknadsutbildningarna ska bli fler och erbjudas tidigare vid arbetslöshet.
 • Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler. Det är viktigt både för jobben och klimatet. Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter.
 • Gröna investeringar ska användas för att skapa framtidens jobb och samtidigt höja takten i Sveriges klimatomställning.

KONGRESSHANDLINGARNA SLÄPPS 22 SEPTEMBER 2021

Onsdagen den 22 september klockan 17.00 släpps handlingarna till Socialdemokraternas partikongress här: https://www.socialdemokraterna.se/kongress/handlingar-kongress-2021 Länk till annan webbplats.

Mer information om Socialdemokraternas partikongress finns här: https://www.socialdemokraterna.se/kongress Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: