Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny S-politik för hårdare tag mot gängkriminella och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för att bekämpa brotten och de kriminella miljöerna så att Sverige blir ett tryggt land för alla. Vi vill fortsätta offensiven mot gängen - angripa deras finansiering och skärpa straffen. Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas genom bland annat tydligare restriktioner mot dömda män.

– Vi har fått ett tydligt mandat från kongressen att fortsätta offensiven mot de gängkriminella. Vi ska punktmarkera gängen, skärpa straffen och fortsätta växa polisen. Lika tydligt är mandatet att fortsätta kampen mot mäns våld mot kvinnor, säger partistyrelsens föredragande Morgan Johansson.

Här är ett urval av de beslut som partikongressen har fattat:

  • Gängkriminella ska punktmarkeras. Både med avlyssning innan brott sker och genom att införa fler sanktioner som gör deras liv svårt. Det kan exempelvis handla om att säga upp deras bostäder. Samtidigt ska poliserna bli fler och vara mer lokalt närvarande i hela landet. 
  • Sekretesslagen ska inte skydda kriminella. Vi vill se över sekretesslagstiftningen för att kunna bekämpa arbetsmarknadskriminalitet, fusk med bidragssystem och annan brottslighet.
  • Mäns våld mot kvinnor ska stoppas. Restriktionerna för män som dömts behöver bli tydligare även efter avtjänat straff. Kontaktförbud ska användas mer frekvent och överträdelser ska bestraffas.
  • Straff för sexuella övergrepp mot barn ska skärpas. Även straffet för sexköp ska skärpas.
  • Skyddat boende i offentlig och ideell regi för kvinnor behöver stärkas och ska inte privatiseras. Kvinnojourerna behöver ges resurser långsiktigt för att verka i partnerskap med kommunerna.

Uppdaterades senast: