Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Det här står på spel i budgetomröstningen

Idag röstar Sveriges riksdag om statsbudgeten för nästa år. Den S-ledda regeringen har lagt fram ett budgetförslag med bra reformer för välfärden, tryggheten och klimatet. Mot S-regeringens budget står förslag från SD, M och KD som slår hårt mot vanligt folk.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lagt fram en budget på 74 miljarder med bra reformer för Sverige - för tryggheten, för välfärden och för klimatet. Med S-budgeten förstärks sjukförsäkringen, det blir ingen sänkt a-kassa och människor som har funktionsnedsättningar, som gör att de inte kan arbeta, får mer pengar i plånboken. En ny trygghetspension genomförs för den som slitit ut sig efter långt yrkesliv. Det är vår politik och den tar Sverige framåt!

Läs mer om den S-ledda regeringens budgetförslag här. Länk till annan webbplats.

SD, M och KD:s förslag slår hårt mot vanligt folk - det här står på spel:

Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budgetförslag är ingen hel, egen budget. Det de högerkonservativa partierna har gjort är att peta i den S-ledda regeringens budget. Det handlar om små justeringar, som med kirurgisk precision riktar in sig på de personer i vårt land som har de minsta marginalerna. Det är förslag som slår hårt mot vanligt folk.

  • Investeringsstöden för billiga hyresrätter avskaffas: SD, M och KD vill de slopa det statliga stödet för byggande av billiga bostäder. Det riskerar att leda till att tusentals planerade bostäder inte kommer bli av, runt om i hela landet. Hittills har 50 000 bostäder fått stöd, varav hälften blivit färdigbyggda. I praktiken betyder ett slopande av investeringsstöden att unga inte har råd att flytta hemifrån, att familjer inte kan växa och att många äldre får det ännu tuffare att få ekonomin att gå ihop. Läs mer om bostadspolitiken här>>
  • En ny funkisskatt införs: SD, M och KD vill straffbeskatta kroniskt sjuka och personer som har en funktionsnedsättning genom att återinföra den orättvisa funkisskatten. Det här skulle innebära att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala mer i skatt än andra med samma inkomst. Det skulle med andra ord bli en ny ”funkisskatt” på 1 800 kronor per år.
  • Familjevecka - men bara för de som har råd: SD, M och KD vill göra familjeveckan till en reform för dem som behöver den minst. De ser behovet av familjeveckan – men vill införa en urvattnad version utan ekonomisk ersättning. Med deras förändring går familjeveckan från att vara en frihetsreform för människor med vanliga jobb till att ytterligare underlätta för välbeställda med flexibla livsvillkor. I högerns Sverige ska föräldrar vara lediga utan någon ersättning. Läs mer om familjeveckan här>>

De här förslagen kommer att märkas i vanligt folks vardag. Kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning kommer att få betala högre skatt än andra, det kommer byggas färre hyresrätter med rimlig hyra och undersköterskor, byggnadsarbetare och andra som inte kan jobba hemifrån kommer inte att kunna ta ledigt för den där studiedagen eller kvartssamtalet utan att tappa i lön.

Sverige kan bättre

Vi vet att Sverige kan bättre. Magdalena Andersson står redo att leda regeringen och Sverige framåt. Med fullt fokus på tryggheten, klimatet och välfärden. Var med och ta Sverige framåt – bli medlem i Socialdemokraterna: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: